2019-2023 YILLARI ARASI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.  Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28.02.2018 tarihleri arasında aktif kalacak ankete  http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/4/325/lang.tr adresinden ulaşılmaktadır. On birinci Ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) kapsamında anket dışında 13-20 Şubat 2018  tarihleri arasında tüm vatandaşlarımıza, kadın ve gençlere yönelik olmak üzere 3 oturumun yer alacağı il toplantıları düzenlecektir. 11. Kalkınma Planı’na katkı sunmak üzere toplantılara katılmak isteyen vatandaşlarımızın http://www.doka.org.tr/TR/Haberler/Gelecegimizi-Birlikte-Planlayalim adresinden toplantı yeri ve zamanını takip ederek ilgili bağlantı adresinden belirtilen iletişim kanalları yoluyla kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.