Taşeron İşçilerin Sınav Duyurusu

Rize Valilik Makamının 21.02.2018 tarih ve 818 sayılı oluru ile oluşturulan Sınav Komisyonunca, taşeron işçilere yönelik sınavın 19.03.2018 tarihinde saat 14:00’de yapılmasına karar verilmiştir. Sınava ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Taşeron İşçilerin Sınav Duyurusu Tıklayınız