Valilik binasında Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Alımı için Stand Açıldı.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla; 26.03.2018 tarihine kadar Rize Valilik binasında; GMSİ, Ücret, Menkul Sermaye İradı,  Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin “Hazır Beyan Sistemi” kullanılarak alınabilmesi için stand açılmıştır.