Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hizmet İçi Etik Konferansı

Bakanlığımız 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline yönelik Etik Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hacı Yusuf ACUNER tarafından verilmiştir.