Hizmet İçi Eğitim

2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında düzenlenen eğitimler Defterdarlığımız toplantı salonunda yapıldı.