e-Belge Uygulamalarına İlişkin Yenilikler Hakkında Tanıtım Toplantısı

509 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliğ ile ilgili olarak E Belge Edefter uygulamalarına ilişkin Rize SMMMO Toplantı Salonunda 27.12.2019 tarihinde Defterdarlığımızca düzenlenen bilgilendirme toplantısına Defterdarımız Mehmet DOĞAN Rize SMMMO Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKCI Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Güven AKSOY, meslek mensupları, oda kurulu ve yöneticileri ile mükelleflerimiz katılmıştır. 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve mükelleflerce düzenlenen mali belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkan veren “E-Fatura, E Arşiv Fatura, E-Defter” uygulamalarından mükelleflerimizin nasıl faydalanacağı ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında Kaçkar Vergi Dairesi Müdürü Nazan OKKAN, Yeşilçay Vergi Dairesi Müdürü Osman ÖZDEMİR ve Pazar Vergi Dairesi Müdür V. Ali GÜVEN tarafından bilgilendirme ve sunum yapılarak mükellef ve meslek mensuplarının soruları cevaplanmıştır.

509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf