İlçe Vergi Daireleri ve Malmüdürlüklerine Ziyaret

Defterdarımız Mehmet DOĞAN ve Birim Müdürleri ilçe Vergi Dairelerinde ve Malmüdürlüklerinde çalışan personelleri ziyaret ederek vergi haftalarını kutladı.