Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

Rize Belediyesi Ziyareti

İlimiz Defterdarı Mehmet DOĞAN ve birim müdürlerimiz Rize Belediye Başkanımız Rahmi METİN’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak iyi dileklerde bulunmuşlardır.

Dünya kadınlar günü kutlandı

Sayın Defterdarımız Mehmet DOĞAN “Dünya Kadınlar Günü” Münasebetiyle Defterdarlığımız da bulunan tüm Bayan memurların kadınlar gününü kutladı.

Rize SMMMO’nın Defterdarımıza Ziyareti

Defterdarımız Mehmet DOĞAN’ı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ali Fuat ÇAKMAKCI ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Muhasebeciler Haftası dolayısıyla makamında ziyaret etmişlerdir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart – 25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecektir.

Ücret, Kira, Menkul Sermaye İradı ileDiğer Kazanç ve İratlarınıza İlişkin BeyannameniziBiz Hazırladık, Siz Onaylayın

• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Mart 2019 Pazartesi gün sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine ulaşılabilir.

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

• Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar,

• İkinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar,

ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimizin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verirken faydalanmaları için Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

Bilgi ve danışma için Vergi İletişim Merkezi – 189’u arayabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükellefler, 1-25 Şubat 2019 döneminde Defter-Beyan Sistemi üzerinden Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Rehberler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinde;

  • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
  • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
  • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
  • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi detaylı bilgiler yer almaktadır.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşüründe;

  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
  • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası,
  • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi konularda genel bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Broşürün basımı da yapılmış olup, Şubat ayında tüm vergi dairelerinden temini mümkün bulunmaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Interaktif Vergi Dairesini kullanımını arttırma amacıyla  İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü yayınlanmıştır. Başkanlığın duyurusu;

“vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz yeni hizmetimiz olan “İnteraktif Vergi Dairesi”uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Broşür kullanıma sunulmuştur.”