Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

7143 Sayılı Yapılandırma Kanun Kapsamında Tanıtım Faliyetleri Sürüyor

Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden 7143 sayılı Yapılandırma Kanununu anlatmak, bu kanundan azami seviye yararlanılmasını sağlamak amacıyla tanıtım faliyetlerine; Rize Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirler Odası konferans salonunda  kanunun tanıtı ve uygulanmasına  yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

Merkez Vergi Dairesi Müdürlerimiz tarafından Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret etmişlerdir.

Sayın Bakanlarımızın Rize Ziyaretleri

Sayın Maliye Bakanımız Naci AĞBAL ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK  ilimizi ziyaret ederek  Ticaret ve Sanayi Odası, Serbest Muhassebeci Mali Müşavirler Odası , Ticaret Borsası ve Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığında çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.Her iki Bakanımızada teşekkür ederiz.

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

( İnteraktif Vergi Dairesi  veya E- Devlet üzerinden Yapılandırmaya Başvuru yapılabilmektedir)

Valilik binasında Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Alımı için Stand Açıldı.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla; 26.03.2018 tarihine kadar Rize Valilik binasında; GMSİ, Ücret, Menkul Sermaye İradı,  Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin “Hazır Beyan Sistemi” kullanılarak alınabilmesi için stand açılmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, birçok vergisel işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesine https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hâlihazırda İnternet Vergi Dairesi şifresi olan, e–Devlet şifresi bulunan, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

• Sicil bilgilerine,

• Borç bilgilerine,

• Elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara,

• Emanet defterine kaydedilen tutarlara,

• Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara,

• Elektronik hacizleri bilgilerine,

• e-Tebligatlarına,

• Vergi ceza ihbarnamelerine,

ulaşabileceklerdir. Ayrıca;

• Borç ödeme,

• e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma,

• Vergi cezalarında indirim talebinde bulunma,

• Uzlaşma talebinde bulunma,

• Mükellefiyet durum yazısı alma,

• Borç durum yazısı talebinde bulunma,

• Özelge talebinde bulunma,

• Gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma,

• Gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma,

• İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma,

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunma,

• Genel dilekçe verme

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

İnteraktif Vergi Dairesine ulaşmak için tıklayınız.

492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2019-2023 YILLARI ARASI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI 

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.  Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum yada kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28.02.2018 tarihleri arasında aktif kalacak ankete  http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/4/325/lang.tr adresinden ulaşılmaktadır. On birinci Ulusal Kalkınma Planı ( 2019-2023 ) kapsamında anket dışında 13-20 Şubat 2018  tarihleri arasında tüm vatandaşlarımıza, kadın ve gençlere yönelik olmak üzere 3 oturumun yer alacağı il toplantıları düzenlecektir. 11. Kalkınma Planı’na katkı sunmak üzere toplantılara katılmak isteyen vatandaşlarımızın http://www.doka.org.tr/TR/Haberler/Gelecegimizi-Birlikte-Planlayalim adresinden toplantı yeri ve zamanını takip ederek ilgili bağlantı adresinden belirtilen iletişim kanalları yoluyla kayıt yaptırması gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır. Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticilerinin Defterdarlığımıza Ziyaretleri

 

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Meclis Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Meral ve Genel Sekreter Gafur Karali,Rize Defterdarı Mehmet Doğan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede İlimiz ticaretindeki gelişmeler değerlendirildi. kanun değişiklilikleri ve vergi borçları için gerçekleştirilen yapılandırma ve bu yapılandırmaların taksitlendirilmesi konusunda tüccarımızın bu fırsattan yararlanması gerektiği değerlendirildi. İlimiz ticaretinin gelişmesine yönelik atılması gereken adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.(17 Mayıs 2017)